ยินดีต้อนรับ    www.th8i.com

 

หน้าแรก-TH8I >>

สัญลักษณ์พิเศษ

♡.22 ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ✖☃☊ღ ☃❣·•● ➸ ❝❞ ﹌ ✎ ✟ ➹ ❀ ✏❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿⓪

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ

ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ

₪₪εїз 
) \ | ♡。◕‿◕。☻☺ ☜♡☞●)ε)● ♠♥♣●)ε)●♦ ☏ εїз =^。^=oοО 0--^^^..:::}{:::..^^^--0 ☜♥☞ 
o(≥﹏≤)o~~~~~~~>,<~~~~~~~﹌▓ ⊱✿◕‿◕✿⊰⊹ ・*.:。✿*゚¨゚゚・ ✿.。.:*・ ❀●•۰ ♪.。‧:❉:‧。 ❤。❤,✲:‧。♪ ۰•●❀

$&¤§|°¨±·×÷ˇˉˊˋ˙ΓΔΘΞ∏∑ΥΦΨΩαβγδεζηθικλμνξπρστυφψωЁБГДЕЖЗИ  

ЙКЛФУЦЧШЩЪЫЭЮЯабвгджзийклфцчшщъыюяё--―‖¨…‰′〃※℃℅℉№℡Ⅰ  

ⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ←↑→↓↖↗↘↙∈∏∑∕√∝∞∟  

∠∣‖∧∨∩∪∫∮∴∵∶∷∽≈≌≈≠≡≤≥≤≥≮≯⊕⊙⊥⊿⌒①②③④⑤⑥⑦  

⑧⑨⑩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇—━│┃┄┅┆┇┈┉┊┋┌┍  

┎┏┐┑┒┓└┕┖┗┘┙┚┛├┝┞┟┠┡┢┣┤┥┦┧┨┩┪┫┬┭┮┯┰┱┲  

┳┴┵┶┷┸┹┺┻┼┽┾┿╀╁╂╃╄╅╆╇╈╉╊╋═║╒╓╔╕╖╗╘╙╚╛  

╜╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╧╨╩╪╫╬╭╮╯╰╱╲╳▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌▍  

▎▏▓▔▕■□▲△▼▽◆◇○◎●◢◣◤◥★☆⊙♀♂々〆〇「」『』【】〒〓  

〖〗〡〢〣〤〥㎎㎏㎜㎝㎞㎡㏄㏎㏑㏒㏕  

∶||︴(){}〔〕【】《》^〉「」『』﹉﹊﹋﹌﹍﹎  

﹏~§

หน้าแรก-TH8I >>

 

ยินดีต้อนรับ    www.th8i.com   ให้ทั้งหมดเว็บไซต์ในประเทศไทย